Varaus- ja maksuehdot

Kalaopas Finland myy kalastusopaspalvelun asiakkaalle sovitun hinnan mukaisesti. Kalaopas Finland voi kuitenkin tarjota yksilöllisesti suunniteltuja palvelupaketteja erillishintoineen.

Kalastusmatka ei sisällä automaattisesti oppaan toimesta järjestettyjä lisäeväitä ja tarvittavia kalastuslupia. Asiakas voi helpoiten itse ostaa yleisen kalastonhoitomaksun osoitteesta: http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/kalastonhoitomaksu.html ja/tai erilliskohteeseen tarvittavan luvan. Kalastusopas voi tarvittaessa hankkia luvat asiakkaan pyynnöstä. Lupien hinnat ja siitä aiheutuvat kustannukset lisätään palvelun lopulliseen hintaan.

Laskutuslisä 5 € lisätään jokaiseen yritykselle tai yksityishenkilölle lähetettyyn laskuun.

Kalastusopaspalvelun varaus ja maksu:

 

Maksutavat:

Matkan maksaminen etukäteen maksukortilla on mahdollista. Tällöin matkan perumista koskevat samat ehdot kuin muissakin tapauksissa ja yritys laskuttaa peruuntuneen opastuksen ehtojen mukaisesti.

Lasku, joka lähetetään sähköpostiin tai postiosoitteeseen.

Matka on mahdollista varata sähköpostilla (kalaopas@kalaopas.fi), kotisivulta (www.kalaopas.fi)  tai puhelimitse. Yksityishenkilön tai ryhmän tulee maksaa etukäteen varattu opastus 7 vuorokautta ennen Kalaopas Finlandin yritystilille laskun mukaisesti.

Kalastusreissu pitää olla kokonaisuudessaan maksettu ennen reissun toteuttamista.

Matkan peruutus:

Jos kalastusopaspalvelu perutaan aiemmin kuin kaksi viikkoa ennen palvelun ajankohtaa, veloitusta varatusta palvelusta ei tule.

Alle kaksi viikkoa ennen palvelun ajankohtaa perutusta kalastusopaspalvelusta veloitan 25% palvelun hinnasta

Alle viikko ennen palvelun ajankohtaa perutusta kalastusopaspalvelusta veloitan 50% palvelun hinnasta.

Nämä ehdot koskevat kaikkia varattuja Kalaopas Finlandin järjestämiä kalastusopaspalveluja. Jos kalastusopaspalvelu on maksettu etukäteen, palvelu peruttaessa loppuosa palautetaan asiakkaalle em. ehtojen mukaisesti.

Kalastusopaspalvelu pitää olla maksettuna ennen tapahtumaa.

 

Aikataulun noudattaminen:

Asiakas on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Mikäli asiakas ei saavu varattuun kalastusopaspalveluun, Kalaopas Finlandilla on oikeus veloittaa palvelun hinta kokonaisuudessaan. Etukäteismaksua ei myöskään hyvitetä näissä tapauksissa.

Kalaopas Finland ei ole vastuussa asiakkaan henkilökohtaisista tavaroista tai omaisuudesta. Oma huolimattomuus tai sairastuminen ei ole Kalaopas Finlandin vastuulla. Se ei myöskään korvaa asiakkaan sairastumisesta aiheutuvia peruutuskustannuksia tai sairaanhoitokuluja. Onnettomuuden tai sairastumisen kohdatessa asiakas voi hakea korvauksia omalta vakuutusyhtiöltään, jos matka jouduttaisiin perumaan esimerkiksi saman päivän aikana ennen kalastusopaspalveluun lähtöä onnettomuuden, sairastumisen tai vastaavan seurauksena. Asiakkaalle suosittelen riittävän kattavaa vakuutusta, joka korvaa mm. edellä mainitun kaltaisen palvelun peruuntumisen kustannukset.

Kalaopas Finlandista johtuvasta syystä peruuntuneen palvelun hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle; esimerkiksi kalastusoppaan sairastuminen tai muu henkilökohtainen este.

Kalaopas Finland ei ole vastuussa luonnonkatastrofeista tai äkillisistä sääolosuhteiden muutoksista. Mahdollisuuksien mukaan sääolosuhteiden muutoksien vuoksi voidaan yrittää tehdä muutoksia aikatauluun. Säätilaa kalastusopaspalvelun ajankohdalle myös seurataan ja tarvittaessa ja tilanteen salliessa palvelun sisältöä, kellonaikaa tai ajankohtaa voidaan muokata.

Kalaopas Finlandilla palveluun on lainmukaiset vakuutukset: vastuu- ja oikeusturvavakuutus, vakuutus välineille ja kalustolle.

Kalaopas Finlandilla on laadittu yleinen turvallisuussuunnitelma kalastusopastustapahtumiin.

Muuta:

Kalaopas Finland huolehtii turvallisuudesta kalastusopaspalvelun aikana.

Asiakas itse vastaa säänmukaisesta pukeutumisesta. Kalastukseen kuuluvat hyvät käytöstavat sekä luontoa ja kaloja kunnioittava käyttäytyminen. Liian päihtyneenä ei saa kalastuspalveluntapahtuman aikana olla. Kalaopas Finlandilla on oikeus keskeyttää kalastusopastapahtuma, jos asiakkaiden tai oppaan turvallisuus on vaarassa kalastusopastustapahtuman aikana. Palvelun maksua palauteta tapahtuman keskeytyessä em. syistä.